Anunţ prelungire apel de selecţie Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Microregiunea Horezu”

Data lansarii apelului de selectie: 31.10.2018

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” anunţă prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pe: Masura M1/2A – “ Dezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice”, pana pe data de 18.12.2018.

 

  Măsura M1/2A
Data limita de depunere a proiectului 18.12.2018
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect (euro) 20.000
Valoarea totala a sprijinului (euro) 121.702
 

Beneficiari eligibili masura M1/2A:

Beneficiari direcţi: Exploataţii agricole din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici, constituite conform legislatiei nationale in vigoare;

Beneficiari indirecţi: Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; operatori economici cu activitate in domeniul procesarii produselor agroalimentare, producatori agricoli individuali din teritoriu. Categoriile de beneficiari eligibili: Persoana fizică autorizată, Întreprindere individuală, Întreprindere familială, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Institute de cercetare – dezvoltare, precum s i centre, staţiuni şi unităţi de cercetare-dezvoltare si didactice, din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, Societate agricolă Composesorate, obs ti s i alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor Societate cooperativă agricolă Cooperativă agricolă, Grup de producători

Apelul se adresează actorilor locali privaţi sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL „Microregiunea Horezu”.

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „Microregiunea Horezu” din Orasul Horezu, Str. 1 Decembrie, Nr.11, Judeţul Valcea, de luni pana vineri, în intervalul orar 16:30-20:00.

Informatii detaliate cu privire la accesarea si derularea masurii sunt cuprinse în ghidul solicitantului pentru măsura M1/2A elaborat de GAL, în vigoare la momentul lansării apelului si fisele masurilor disponibile pe site-ul GAL “Microregiunea Horezu” www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Procedura de selecţie este afişată la sediul GAL „Microregiunea Horezu” si pe site-ul www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine la numărul de telefon: 0250861305 sau pe adresa de e-mail gal.horezu@gmail.com, dar şi la sediul Grupului de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu”, de luni pana vineri intre orele 16:30-20:00, unde puteţi solicita in mod gratuit informaţii despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic (CD/DVD).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *