Anunţ lansare apel de selecție proiecte Asociația Grupul de Acțiune Locală “Microregiunea Horezu”

Data lansarii apelului de selectie: 21.12.2018

Asociatia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” anunţă lansarea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru urmatoarele masuri: M2/2B – “Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive, M3/3A – “Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali”, M4/6A – “Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol”

Măsura M2/2B M3/3A M4/6A
Data limita de depunere a proiectului 12.02.2019 19.02.2019 26.02.2019
Suma maximănerambursabilă care poate fi acordatapentrufinantareaunuiproiect (euro) 15.000 100.000 40.000
Valoareatotala a sprijinului  (euro) 31.280 228.218 209.444,93

 

Beneficiari eligibili masura M2/2B:

 Tineri fermieri, fermieri calificati, persoana juridica cu mai multi actionari in care un tanar fermier sau un fermier calificat corespunzator exercita un control efectiv pe termen indelungat in ceea ce priveste conducerea si gestionarea acesteia, care infiinteaza si dezvolta o exploatatie agricola.

 Solicitantii eligibili pot fi din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici, in conformitate cu Legea 364/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru aceasta masura sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor furnizate în planul de afaceri.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile prin Masura M3/3A sunt: Persoana fizică autorizată, Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA,

Societate cu răspundere limitată – SRL, Cooperative agricole, Societăți cooperative, Grup de producători.

Beneficiari direcţi: Exploataţii agricole si operatori economici cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici, constituite conform legislatiei nationale in vigoare;

Respectarea încadrării solicitanților eligibili în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici se realizează conform legislaţiei, astfel:

– microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

– întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei

Beneficiari indirecţi: Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; Exploatatii agricole, operatori economici care desfasoara activitati agricole, producatori agricoli individuali din teritoriu; membrii comunitatii din teritoriul GAL.

Beneficiari eligibili masura M4/6A:

 Microintreprinderi si intreprinderi non-agricole mici, existente sau nou-infiintate, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, din teritoriul GAL Microregiunea Horezu;

 Fermieri sau membri unor gospodarii agricole din teritoriul GAL care isi diversifica activitatea agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabila in microintreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

Apelul se adresează actorilor locali privaţi sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL „Microregiunea Horezu”. Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „Microregiunea Horezu” din Orasul Horezu, Str. 1 Decembrie, Nr.11, Judeţul Valcea, de luni pana vineri, în intervalul orar 16:00-20:00. Informatii detaliate cu privire la accesarea si derularea apelurilor sunt cuprinse în ghidul solicitantului pentru fiecare masura, elaborate de GAL, în vigoare la momentul lansării apelului si fisele masurilor disponibile pe site-ul GAL “Microregiunea Horezu” www.galmicroregiuneahorezu.ro. Procedura de selecţie este afişată la sediul GAL „Microregiunea Horezu” și pe site-ul www.galmicroregiuneahorezu.ro. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunilor puteţi obtine la numărul de telefon: 0250861305 sau pe adresa de e-mail gal.horezu@gmail.com, dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală „Microregiunea Horezu”, de luni pana vineri intre orele 16:00-20:00, unde puteţi solicita in mod gratuit informații despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic (CD/DVD).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *