Finanţarea pentru Casa de Cultură din Şirineasa nu este pierdută. Documentaţia trebuie completată

După ce, recent, primarul Ion Streinu, de la Şirineasa, a semnalat că aşteaptă de câţiva ani un răspuns de la CNI în ceea ce priveşte finanţarea pentru extinderea, reabilitarea şi dotarea căminului cultural din localitate, deputatul Dumitru Lovin s-a interesat la Bucureşti ce s-a întâmplat cu documentaţia respectivă.

Astfel, parlamentarul a aflat că actele nu s-au pierdut prin sertarele Companiei Naţionale de Investiţii, instituţie care funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, dar necesită unele completări. „Sunt necesare actualizarea extrasului de carte funciară şi clarificarea problemei privind dezlipirea imbilului, în două imobile distincte. Deşi este la nivel de propunere (dezmembrare tehnică), în vederea promovării obiectivului, este oportun a se clarifica intenţia beneficiarului cu privire la finalizarea operaţiunii de dezlipire a imobilului, în sensul finalizării acesteia prin deschiderea de cărţi funciare separate sau anularea propunerii. Dacă beneficiarul renunţă la dezmembrare pentru predarea amplasamentului căminului cultural, trebuie realizată o operaţiune de punere în evidenţă. În ceea ce priveşte Certificatul de urbanism pus la dispoziţie, s-a constatat că nu au fost prezentaţi indicatorii urbanistici maximi aprobaţi conform PUG, fiind necesar extras din PUG – zona pentru construcţii şi funcţiuni complementare, cu prezentarea indicatorilor urbanistici maximi aprobaţi (P.O.T maxim, C.U.T maxim, R.H maxim)”, i-a comunicat vicepremierul Paul Stănescu deputatului Lovin.

Şeful MDRAP a adăugat că documentaţia administraţiei din Şirineasa trebuie completată şi cu planurile „Anexa la certificatul de urbanism” (plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă), semnate de responsabilul desemnat în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. Nu în ultimul rând, planul de situaţie anexă la C.U. trebuie să cuprindă bilanţul teritorial cu identificarea indicatorilor urbanistici maximi aprobaţi, existenţi şi propuşi. O altă problemă a fost întâmpinată cu expertiza tehnică, CNI neputând să o acceseze.

„În aceste condiţii, primăria trebuie să transmită la CNI expertiza tehnică actualizată, auditul energetic actualizat, Studiul Topografic, SF-ul întocmit conform HG 907/2016, cu respectarea standardului de cost (HG 363/2010) şi descrierea soluţiilor propuse în ET şi AE), analiza cost-beneficiu, studiul geo verificat la cerinţa Af şi de prevăzut în SF energie alternativă. Documentaţia juridică, incluzând avize şi acorduri trebuie să cuprindă Extras de Carte Funciară (inclusiv PAD), actualizat, HCL, avize DSP, IGSU, avize şi acorduri pentru apă, energie, gaze (dacă e cazul), alimentare cu energie termică, telefonie / telecomunicaţii, canalizare, mediu, salubritate)”, a completat, la rândul său, deputatul ALDE Dumitru Lovin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *