În ianuarie, inspectorii ITM Vâlcea au aplicat 25 de sancţiuni contravenţionale pentru diferite nereguli în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă

În luna ianuarie   2019, Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat un număr de 117 controale, fiind dispuse 373 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.

Au fost aplicate 25 sancţiuni contravenţionale, din care 17 avertismente şi 8 amenzi în valoare de 78.000 lei .

În timpul controalelor au fost identificate 11 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

A fost depuse  3 contracte colective de munca si 2 acte aditionale la contractual colectiv de munca.

Principalele neconformităţi constatate  în controalele efectuate au fost :

  • neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
  • netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
  • neplata drepturilor salariale ;
  • neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
  • neîntocmirea foilor colective de prezenţă;

–   neacordarea repausului săptămânal ;

  • neplata orelor suplimentare ;
  • neplata orelor de noapte;
  • nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.

 

 

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

În luna ianuarie 2019, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 78 de controale, fiind dispuse 210 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate 208 sancţiuni contravenţionale din care, 2 amenzi in valoare de 18.000 lei si 208 avertismente .

In luna ianuarie 2019 nu au fost înregistrate accidente de munca .

 

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:

 

– evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;

– elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;

– efectuarea controlului medical periodic ;

– efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;

– dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;

– dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;

– asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;

– asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;

– s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea       noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise.

– asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

 

 

INSPECTOR ŞEF ,

ION TANASOIU

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *