Anunţ prelungire apel de selecție Asociația Grupul de Acțiune Locală “Microregiunea Horezu”

Numărul de referinţă al sesiuniicererii de proiecte:M3/3A-01/18/21.12.2018-07.03.2019

 

Anunţ prelungire apel de selecție Asociația Grupul de Acțiune Locală “Microregiunea Horezu”

Data lansarii apelului de selectie: 21.12.2018

AsociatiaGrupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” anunţă prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pe Masura M3/3A – “Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali”, pana pe data de 07.03.2019

 

  Măsura M3/3A
Data limita de depunere a proiectului 07.03.2019
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect (euro) 100.000
Valoarea totala a sprijinului  (euro) 228.218

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile prin Masura M3/3A sunt: Persoana fizică autorizată, Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale, Societate înnumecolectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA,

Societate cu răspundere limitată – SRL, Cooperative agricole, Societăți cooperative, Grup de producători.

Beneficiari direcţi: Exploataţi iagricole si operatorieconomici cu activitateaînteritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilorsauîntreprinderilormici, constituite conform legislatieinationale in vigoare;

Respectareaîncadrăriisolicitanțiloreligibiliîncategoria de microîntreprinderi, întreprinderimici se realizează conform legislaţiei, astfel:

  • microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţişirealizează o cifră de afacerianualănetăsaudeţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalentîn lei;
  • întreprinderimici – care au între 10 şi 49 de salariaţişirealizează o cifră de afacerianualănetăsaudeţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalentîn lei

Beneficiariindirecţi:Persoanele din categoriapopulaţiei active aflateîncăutareaunuiloc de muncă; Exploatatiiagricole, operatorieconomici care desfasoaraactivitatiagricole, producatoriagricoliindividuali din teritoriu; membriicomunitatii din teritoriul GAL.

Apelul se adreseazăactorilorlocaliprivaţisaualtorbeneficiari care propunproiectecevor fi implementateîn aria de acoperire a GAL „MicroregiuneaHorezu”.

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „MicroregiuneaHorezu” din OrasulHorezu,  Str. 1 Decembrie, Nr.11, Judeţul Valcea, de lunipanavineri, înintervalulorar 16:30-20:00.

Informatiidetaliate cu privire la accesarea si derulareamasuriisuntcuprinseînghidulsolicitantuluipentrumăsuraM3/3A, elaborat de GAL,învigoare la momentullansăriiapeluluisi fisamasuriidisponibilape site-ulGAL “MicroregiuneaHorezu”www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Procedura de selecţieesteafişată la sediul GAL „MicroregiuneaHorezu” șipe site-ulwww.galmicroregiuneahorezu.ro.

Pentrumaimulteinformaţiivărugămsăaccesaţipaginanoastră de internet: www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Detaliireferitoare la desfăşurareasesiuniiputeţiobtine la numărul de telefon: 0250861305 saupeadresa de e-mailgal.horezu@gmail.com,darşi la sediulGrupului de AcțiuneLocală „MicroregiuneaHorezu”, de lunipanavineriintreorele 16:30-20:00, undeputeţisolicita in mod gratuitinformațiidespremăsura si ghidulmasurii, in format tiparitsau electronic (CD/DVD).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *