Anunţ prelungire apel de selecție Asociația Grupul de Acțiune Locală “Microregiunea Horezu”

Data lansarii apelului de selectie: 21.12.2018

Asociatia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” anunţă prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pe Masura M4/6A – “Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol”, pana pe data de 14.03.2019

  Măsura M4/6A
Data limita de depunere a proiectului 14.03.2019
Suma maximănerambursabilă care poate fi acordatapentrufinantareaunuiproiect (euro) 40.000
Valoareatotala a sprijinului  (euro) 209.444,93

BeneficiarieligibilimasuraM4/6A:

  • Microintreprinderi si intreprinderi non-agricolemici, existentesaunou-infiintate, conform prevederilorLegii nr. 346/2004 privindstimulareainfiintarii si dezvoltariiintreprinderilormici si mijlocii, din teritoriul GAL MicroregiuneaHorezu;
  • Fermierisaumembriunorgospodariiagricole din teritoriul GAL care isidiversificaactivitateaagricolaprindezvoltareauneiactivitati non-agricole in cadrulintreprinderiidejaexistente, incadrabila in microintreprinderi si intreprinderimici, cu exceptiapersoanelorfiziceneautorizate.

Apelul se adreseazăactorilorlocaliprivaţisaualtorbeneficiari care propunproiectecevor fi implementateîn aria de acoperire a GAL „MicroregiuneaHorezu”.

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „MicroregiuneaHorezu” din OrasulHorezu,  Str. 1 Decembrie, Nr.11, Judeţul Valcea, de lunipanavineri, înintervalulorar 16:30-20:00.

Informatiidetaliate cu privire la accesarea si derulareamasuriisuntcuprinseînghidulsolicitantuluipentrumăsuraM4/6A, elaborat de GAL,învigoare la momentullansăriiapeluluisi fisamasuriidisponibilape site-ulGAL “MicroregiuneaHorezu”www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Procedura de selecţieesteafişată la sediul GAL „MicroregiuneaHorezu” șipe site-ulwww.galmicroregiuneahorezu.ro.

Pentrumaimulteinformaţiivărugămsăaccesaţipaginanoastră de internet: www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Detaliireferitoare la desfăşurareasesiuniiputeţiobtine la numărul de telefon: 0250861305 saupeadresa de e-mailgal.horezu@gmail.com,darşi la sediulGrupului de AcțiuneLocală „MicroregiuneaHorezu”, de lunipanavineriintreorele 16:30-20:00, undeputeţisolicita in mod gratuitinformațiidespremăsura si ghidulmasurii, in format tiparitsau electronic (CD/DVD).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *