LAZĂR CONSTANTIN: PROGRAM DE CANDIDATURĂ PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE FOTBAL VÂLCEA (2): „A sosit vremea ca pasiunea să devină profesie”!

Candidez pentru că vreau să demonstrez ce înseamnă să-ți faci bine treaba, să dai tot ceea ce ai mai bun, să fi cinstit şi drept oriunde şi oricând.

Candidez pentru că, împreună cu dumneavoastră—membrii afiliați, jucători, suporteri şi oameni interesați de soarta fotbalului—să construim, prin încrederea pe care ne-o vom acorda, acel mediu social şi sportiv în care să ne regăsim cu drag noi, familiile noastre şi publicul iubitor de fotbal şi de sport.

Fie că se numește firmă, întreprindere (mică, mijlocie sau mare), instituție, fabrică, agent economic, societate comercială, companie, asociație, club, fie că este privată sau de stat, guvernamentală sau administrativ-locală – orice organizație presupune o multitudine de reguli de funcționare, de aspecte ale activității (în funcție de scopul urmărit), de mijloace angajante, de relații cu celelalte organizații constituind mediul economic și social.

Cum administrarea organizației înseamnă de fapt gestionarea resurselor implicate (umane, materiale, bănești etc.) și a interacțiunilor cu mediul, iar acestea sunt reprezentate prin informații, desigur că actul managerial se confundă în bună măsură cu gestionarea informațiilor vizând respectiva organizație. La fel de firesc este și contribuția pe care o aduce informatica în administrarea asociațiilor, întreprinderilor, firmelor, companiilor.

Crezul despre performanță, pe care o dorim în AJF Vâlcea, este că să lupţi ca în echipa ta să fie doar profesionişti; orice concesiune înseamnă un minus care va scădea randamentul general al echipei şi este calea sigură spre eşec sau mediocritate.

 

ANALIZA SWOT A AJF VÂLCEA:

Puncte tari:

 • AJF Vâlcea este o asociație sportivă organizată conform legislației românești în vigoare;
 • AJF Vâlcea are statut, regulamente proprii, este afiliat la FRF;
 • AJF Vâlcea organizează activitatea de fotbal amator din județul Vâlcea, pentru un număr de 77 de membri și participă în competițiile organizate de AJF Vâlcea un număr de 132 de echipe;
 • Staf-ul AJF este organizat conform statutului asociației, având președinte, vicepreședinți, birou executiv și comisii de specialitate;
 • Majoritatea membrilor AJF (cluburi și/sau asociații sportive dispun de baze sportive corespunzătoare;
 • AJF Vâlcea dispune prin Comisia de Arbitri de arbitri instruiți pentru jocurile organizate precum și de observatori autorizați pentru aceste jocuri;
 • AJF Vâlcea folosește pagina de internet de pe site-ul www.frf-ajf.ro;
 • Are în dotare autoturism, echipamente de calcul și multimedia.

 

Puncte slabe:

 • AJF Vâlcea nu are sediul proprietate a asociației, fiind chiriaș în sediul Sălii Traian Vâlcea;
 • Multe asociații / cluburi nu dispun de baze sportive omologabile pentru competițiile organizate de AJF Vâlcea;
 • Există cluburi/asociații care nu au antrenori absolvenți ai școlilor de antrenori de pe lânga FRF;
 • Multe asociații / cluburi nu reușesc să aibă în activitate grupe de copii și juniori;
 • Multe asociații / cluburi nu se prezintă la toate jocurile din campionatele județene din lipsă de fonduri și/sau logistică;
 • La multe jocuri din campionatele județene nu sunt asigrate condițiile de securitate (oameni de ordine, autosanitare, protecția terenului de joc);
 • Completarea raportului de joc și observare de multe ori nu se face face obiectiv și detaliat conform evenimentelor de la jocuri;
 • Multe asociații/cluburi din UAT-uri (Unități Administrative Teritoriale – comune) nu sunt sprijinite de autoritățile locale;
 • Implicare foarte mică sau deloc a Consiliului Județean Vâlcea în activitatea sportivă (fotbal) la nivelul județului;
 • Colectarea greoaie a taxelor, baremurilor, costul vizelor etc. din partea AJF Vâlcea;
 • Lipsa de sponsori majori ai AJF Vâlcea;
 • Lipsa de interes ale asociațiilor/cluburilor pentru creșterea unor grupe de copii și juniori performante;
 • Existența unor brutalități și acte de dezordine la multe meciuri organizate de AJF Vâlcea;
 • Număr insuficient de arbitri competenți în AJF Vâlcea;
 • Implicare redusă în dezvoltarea fotbalului juvenil feminin, futsal;

 

Oportunități:

 • Atragerea copiilor și tinerilor în

practicarea fotbalului organizat

sub juridiscția AJF Vâlcea;

 • rearea unui cadru organizatoric și

reglementat pentru desfășurarea

competițiilor de fotbal într-un

fair-play desăvârșit;

 • susținerea activității AJF Vâlcea cuÎncheierea de acorduri ferme privind

Consiliul Județean Vâlcea și alți

sponori dornici să sprijine fotbalul județean;

 • Sprijinirea în realizarea de acorduri între asociațiile / cluburile din județ și UAT-urile de care aparțin;
 • Colaborare pe diferite domenii (competiții, arbitraje, școli de antrenori etc.) cu AJF-urile din județele limitrofe județului Vâlcea precum și cu FRF și comisiile de specialitate din federație;
 • Împlicarea AJF Vâlcea cu sprijinul FRF în realizare de proiecte europene eligibile necesare dezvoltării fotbalului la nivelul județului;
 • Sprijinirea centrelor de copii și juniori în descoperirea tinerilor jucători și scutirea acestora de anumite taxe și cheltuieli cu vizele, arbitrajul etc.;
 • Organizarea de competiții sportive pentru persoane peste 40 de ani, fotbal juvenil feminin, fotbal pe teren redus.
  • Adaptarea şi completarea permanentă a Statului şi Regulamentelor AJF Vâlcea în conformitate cu prevederile Statutului cadru şi cu Regulamentele F.R.F. precum şi a  legislaţiei în vigoare.
  • Respectarea întocmai a Statutului A.J.F Vâlcea , a Regulamentelor şi a Hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a A.J.F. Vâlcea , precum şi a Regulamentelor F.R.F., U.E.F.A., F.I.F.A.
  • Ridicarea prestigiului Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea la nivelul unei adevărate instituţii de nivel naţional prin diversitatea şi calitatea competiţiilor, prin modul de lucru şi calitatea muncii prestate de salariaţii A.J.F. Vâlcea.
  • Asigurarea unui climat de Fair-Play şi de convingere că, prin Comisiile de Specialitate, A.J.F. Vâlcea este echidistantă faţă de toate structurile sportive afiliate la A.J.F. Vâlcea, că se aplică uniform Statutul A.J.F. Vâlcea şi Regulamentele F.R.F. şi A.J.F. Vâlcea, pentru fiecare structură sportivă, indiferent de competiţia în care aceasta participă.
  • Asigurarea unor specialişti în drept sportiv pentru a fi membri în cadrul organismelor cu atribuţii jurisdicţionale.
  • Organizarea unor seminarii de instruire a membrilor afiliaţi cu privire la normele regulamentare (cu invitaţi din cadrul FRF şi/sau LPF).
  • Comisia Județeană de Arbitri (CJA) Vâlcea va fi o comisie independentă financiar pe durata mandatului meu, fără nici o finanțare din partea Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea.Amenințări:
   • Scăderea numărului de tineri care practică fotbalul;
   • Reducerea numărului de cluburi asociate AJF-ului;
   • Lipsa de arbitri competenți;
   • Cresterea violenței pe terenurile de fotbal;
   • Intrarea în imposibilitatea susținerii financiare a activității fotbalistice din județul Vâlcea;

    

   OBIECTIVE:

   1. ORGANIZARE:
  1. COMPETIŢII:
  • AJF Vâlcea are în prezent 58 echipe de seniori prezente în campionatele județene de fotbal și are înscrise în toate competițiile 132 de echipe (seniori, juniori și copii);
  • Întocmirea unui calendar competiţional anual care să fie accesibil pentru cât mai multe echipe, pe cât posibil fără etape intermediare, astfel:
   • 1 serie de SuperLiga cu cel puţin 16 echipe;
   • 2 serii de Liga 4 cu cel puţin 12 echipe fiecare, pe principiul geografic (cu echipe aflate la distanţă mică una faţă de cealaltă pentru a avea costuri reduse în susţinerea financiară a echipelor);
   • 2 serii de Liga 5 cu cel puţin 10 echipe fiecare, pe principiul geografic;
    • 1 serie Juniori A1 cu 16 echipe organizate pe lângă echipele din SuperLigă;
    • 1 serie Juniori U15 cu minim 14 echipe;
    • 1 serie Juniori U13 cu minim 14 echipe;
    • 1 serie Juniori U11 cu minim 14 echipe;
    • Gheorghe OLA cu minim 10 echipe;
    • Gheorghe ENE cu minim 10 echipe.
    • Participare la competiția națională

    destinată copiilor „Interliga națională

    de fotbal”, U7, U8, U9, U10;

    • Organizarea, pe lângă cele existente, a cât

    mai multor competiţii la fotbal, minifotbal,

           Cupa Speranțelor 2018 Rm. Vâlcea

    fotbal feminin, futsal şi Grassroots Day

    (fotbal de bază), pe toate criteriile de

    vârstă, astfel încât să fie angrenaţi cât

    mai mulţi tineri, în competiţii care să se

    desfăşoare pe întreg anul calendaristic,

    în colaborare cu Inspectoratul Şcolar

    Judeţean Vâlcea şi  Direcţia Judeţeană

    pentru Sport şi Tineret Vâlcea;

    • Cu sprijinul Consiliilor Locale

    organizarea unei competiții de

    OLDBOYS în care să participe jucători mai

    mari de 40 de ani (fostă ”Cupa Olteniei”);

    • Acordarea premiului FAIR-PLAY pentru echipele care sunt sancţionate cel mai puţin

    din punct de vedere disciplinar;

    • Obligativitatea arbitrilor şi observatorilor de joc să menţioneze în raportul de joc, respectiv raportul de observare cel mai bun tânăr jucător, astfel încât Comisia Tehnică a AJF să poate desemna şi premia tinerii talentaţi.
    • Premierea golgeterilor din fiecare serie.
    • Achitarea baremurilor de arbitraj la meciurile de juniori organizate de către AJF Vâlcea din alte surse (sponsorizări, parteneriate cu autorităţile publice locale, firme).
    • Acordarea unor facilitati pentru echipele nou înscrise în competiţii.
    • Cooptarea în cadrul comisiilor judeţene a cât mai multor tineri, foşti fotbalişti, antrenori, arbitri, sau alţi oameni de fotbal, care prin profesionalismul, tinereţea, dinamismul şi seriozitatea lor să creeze un climat nou, modern şi plăcut de lucru, cărora nimeni să nu le poată reproşa ceva.

     

    1. FORMARE – PROMOVARE – PERFECŢIONARE
    • Anual se vor ţine cursuri de formare pentru antrenori, instructori sportivi licenţiaţi, observatori, conducători de cluburi, toate acestea fiind necesare pentru ridicarea calităţii fotbalului la nivel de bază din judeţul Vâlcea şi astfel să putem promova cât mai mulţi jucători în fotbalul profesionist de performanţă din România. La SuperLigă și la Liga a 4 –a, antrenorii trebuie să aibă minim Licența C de antrenor.
    • Semestrial se vor organiza cursuri de formare şi instruire a arbitrilor (cursuri specializate, ore de practică în cadrul unor meciuri şcoală de copii şi junior, şedințe de evaluare video pe situații reale, arbitrii debutanți vor fi observați şi la jocurile de copii şi juniori) printr-o selecţie riguroasă, în special din rândul tinerilor care au practicat sau practică în mod organizat fotbalul. Cursul de arbitraj va fi gratuit (suportat de Comisia Judeţeană de Arbitri Vâlcea).
    • Cursuri de iniţiere în I.T. a salariaţilor şi colaboratorilor A.J.F. Vâlcea astfel încât toţi aceştia să ştie să lucreze cu programele IT. folosite în portalul www.frf-ajf .ro și platforma FootballConnect.

     

    1. COMUNICARE – INFORMARE
    • Modernizarea actualului site al AJF Vâlcea de unde fiecare persoană care accesează frf-ajf.ro să se poată documenta privind toate aspectele legate de activitatea A.J.F. Vâlcea şi de competiţiile organizate:
    • hotărârile comisiilor de specialitate;
    • eliminări;
    • avertismente;
    • evidenţa tuturor arbitrilor, observatorilor, antrenorilor şi instructorilor sportivi;
    • calendarul sportiv;
    • programări jocuri;
    • delegări arbitri şi observatori.
    • Folosirea nemijlocită de toate cluburile care au posibilități a platformei informatice a FRF – FootballConnect prin care se va ține evidența și trasabilitatea tuturor jucătorilor de fotbal din județul Vâlcea:
     • fişa sportivului în format electronic;
     • vize anuale;
     • contracte jucători;
     • transferuri jucători.
    • Comunicarea tuturor deciziilor AJF şi ale comisiilor AJF pe site-ul oficial: frf-ajf.ro.
    • Promovarea pe site-ul www.frf-ajf.ro a tuturor structurilor sportive, implicit a celor de copii şi juniori.
    • Realizarea unei pagini oficiale a AJF Vâlcea pe FACEBOOK.
    • Realizarea unei corespondenţe prin e-mail, whats-up, facebook cu toate structurile sportive care au astfel de posibilităţi.
    • Toate acestea ducând la informarea tuturor şi la diminuarea numărului de deplasări ale delegaţilor echipelor din teritoriu la sediul AJF Vâlcea.
    •  
     1. PARTENERIATE
     • Colaborarea, în regim de parteneriat,

     cu autorităţile publice locale şi

     judeţene, cu FRF în depistarea şi

     atragerea unor eventuale posibilităţi

     de investiţii pentru îmbunătăţirea

     Arena CS HIDRO

     bazelor sportive ale structurilor sportive

      

     afiliate la A.J.F. Vâlcea, de premiere

     a câştigătorilor, realizarea unor

     proiecte – program care să ne

     permită atragerea de fonduri

     guvernamentale şi europene;

     • Atragerea a cât mai multor sponsori

     în vederea organizării de noi

     competiţii şi de premiere a laureaţilor

                         Întâlnire de lucru – FRF

     acestor competiţii. După modelul LPF

     să atragem sponsori pentru susținerea

     competițiilor regulate organizate de AJF Vâlcea;

     • Realizare de proiecte noi în parteneriat cu Federația Română de Fotbal;
     • Încheiere de parteneriate cu firme care comercializează articole sportive.
     • Colaborarea cu Federaţia Română de Fotbal, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Vâlcea, Direcţia de Sănătate Publică, Serviciul Ambulanţă, Inspectoratul de Poliţie, ISU, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi în vederea organizării diverselor competiţii municipale sau judeţene la nivel de masă şi de performanţă, pentru tinerii din judeţul Vâlcea.
     • Încheierea unui parteneriat cu televiziunile locale în vederea transmiterii de jocuri importante în fiecare etapă.
     • Desemnarea unui purtător de cuvânt al AJF Vâlcea în relaţia cu MASS MEDIA. Organizarea periodică a unor conferințe de presă.
     • Colaborarea cu MASS MEDIA locală şi naţională, astfel încât activitatea A.J.F.Vâlcea să fie reliefată zilnic publicului pasionat de fotbal din judeţul nostru.

      

     1. FINANCIAR – CONTABIL
     • Găsirea unor sponsori sau parteneri care să susţină financiar buna funcţionare a A.J.F. Vâlcea, în vederea anulării taxelor şi vizelor pentru copii şi juniori şi a echipelor nou înscrise.
     • Menţinerea, la acelaşi nivel, a taxelor şi vizelor existente pentru echipele de seniori.
     • Realizarea / achiziționarea unui program IT pentru evidenţă şi operaţiunile financiare ale A.J.F. Vâlcea.
     • Transparență totală în ceea ce privește exercițiul financiar al AJF Vâlcea.

      

     1.  OBIECTIVE INVESTIŢIONALE
     2. Achiziţionarea ulterior a unui

     microbus de minim 20 locuri

     entru transportul selecţionatelor

     locale la diverse competiţii n

     aţionale la care s-au calificat sau

     pentru transportul a unei părţi din

     membrii afiliaţi la evenimente

     sportive naţionale;

     Rm. Vâlcea.
     fază a unui teren pe raza municipiuluiCumpărarea / concesionarea în primă

     • Construirea ulterior a unui sediu nou, modern care să aparţină în exclusivitate J.F.Vâlcea şi a membrilor afiliaţi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *