VREAU SĂ MUNCESC ÎN ROMÂNIA

Asociația SEVEN STEPS Vâlcea (A.S.S.V.) anunță lansarea ofi cială a proiectului ˝VREAU SĂ MUNCESC ÎN ROMÂNIA˝.

Proiectul ˝VREAU SĂ MUNCESC ÎN ROMÂNIA˝ este aplicat la nivelul județului Vâlcea, de Asociația SEVEN STEPS Vâlcea (A.S.S.V.) fi nanțat prin Start ONG, program lansat de Kaufl and România și implementat de Asociația Act for Tomorrow și are ca prim scop combaterea migrației forței de muncă din România.

”Benefi ciarii direcți ai proiectului sunt 20 de elevi din clasa a XII-a. Din participanții la acest proiect, cinci au reședința în municipiul Râmnicu Vâlcea, iar restul provin din localitățile apropiate.

Prin acest proiect se va milita pentru combaterea migrației forței de muncă de pe teritoriul județului Vâlcea, se va oferii șansa unui stagiu de practică în domeniul industriei alimentare și cel mai important obiectiv, după părerea noastră, este acela de a oferii unor tineri șansa de a reușii în viață”, a declarat președintele Asociația SEVEN STEPS Vâlcea și manager de proiect, Cătălin Carcadia.

Pentru atingerea obiectivului propus, tinerii angrenați în proiectul ˝VREAU SĂ MUNCESC ÎN ROMÂNIA˝ vor efectua un stagiu de practică într-unul din supermaketurile Kaufland din Râmnicu Vâlcea, unde vor fi instruiţi de personal califi cat și autorizat în industria alimentară.

Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow.

Domeniile vizate sunt: educație, sănătate, mediu, social și cultural. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplifi cat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere și instituțiilor non-administrative.

Asociaţiei SEVEN STEPS Vâlcea are ca principal scop dezvoltarea, implicarea, promovarea, integrarea și formarea profesională a tinerilor prin organizarea, derularea şi participarea la cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, schimburi de tineri precum şi alte astfel de evenimente la nivel local, naţional cât şi internaţional.

Principala misiune a organizație este aceea de a desfăşura activităţi pentru susţinerea şi integrarea a tinerilor în societate, indiferent de sex, etnie sau religie.

#StartOng

#implicareafacediferenta

#actfortomorrow

#kaufl and

Start ONG

https://startong.ro

Asociația Act for Tomorrow

Kaufland România

https://www.kaufland.ro

Asociația Seven Steps Vâlcea

www.facebook.com/AsociatiaSevenStepsValcea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *