Consiliul Judeţean Vâlcea a repartizat aproape 1.000 miliarde lei vechi sistemului de protecție socială

În ședința ordinară a Consiliului Judeţean, președintele Constantin Rădulescu a supus aprobării consilierilor județeni suma totală necesară acoperirii cheltuielilor de funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, care, pentru anul în curs, se ridică la 94.240.730 lei.

Din necesarul de 94.240.730 lei, prin Legea bugetului de stat pe anul 2020, județului nostru i-a fost alocată, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare a sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, suma de 18.008.000 lei.

Pentru plata drepturilor persoanelor cu dizabilități, Ministerul Muncii a alocat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea suma de 1.857.000 lei.

Având în vedere sumele insuficiente repartizate de la Guvern, în scopul acoperirii cheltuielilor de funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, în cadrul aceleiași ședințe, președintele Constantin Rădulescu le-a solicitat consilierilor județeni, în conformitate cu prevederile art. 6 alin 13 din Legea nr.5/2020, a bugetului de stat pe anul 2020, aprobarea utilizării, din excedentul bugetului local, cu această destinație, a sumei de 26.857.990 lei.

Pentru finanțarea tuturor cheltuielilor Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea va acoperi și diferența dintre aceste alocări bugetare și suma necesară funcționării, în bune condiții, a acestei instituții, respectiv, 47.517.740 lei, bani ce vor fi asigurați din veniturile bugetului propriu.

Compartimentul Comunicare, Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *